Medlemsvärvning/medlems rekruttering

BLI MEDLEM I NORDIC TEXTILE ART!
Nordic Textile Art är ett nätverk som sträcker sig över hela Norden. Genom att vara ennordisk förening kan vi synliggöra den samtida textila konsten för varandra och ta del avolika traditioner och kulturer. Den nordiska samhörigheten får som effekt att textilkonst i Norden får en starkare förankring på den lokala, nationella och internationellaarenan.

Läs mer: Medlemsvarvning.pdf

 

BLIV MEDLEM AF Nordic Textile Art!

Nordic Textile Art er et netværk som strækker sig over hele Norden. Gennem en nordisk forening kan vi synliggøre den samtidige tekstile kunst for hinanden og tage del i de forskellige traditioner og kulturer. Den nordiske samhørighed får som effekt, at tekstilkunsten i Norden får en stærkere forankring på den lokale, nationale og internationale scene.

Læs mere: BLIV MEDLEM AF Nordic Textile Ar.pdf

 

Comments are closed.