Medlemsutskick 2010

Oktober 2010
Kära NTA medlem!
Styrelsen i NTA har mötts 3 gånger, den är nyformad och vi har väl ännu inte riktigt lärt känna varandra, vi saknar Kerstin Quenzer, denna så kompetenta, strukturerade person med så mycken erfarenhet som hon så villigt ställde till vårt förfogande! och Elsa Agelii som har lämmnat styrelsen, henne saknar vi också.

Den textila konsten får just nu stor plats på Röhsska museet i och med utställningen ”Hommage a Textilia”, det privata galleriet i Långedrag drivet av Anita Eneroth som just upphört efter 30 år. Museet har bjudit in 40 konstnärer från hennes stall. Till 30 januari visas den. På kulturradion fick den den bästa anmälan jag någonsin hört.

I Stockholm har pågått nu i september ”Northen fiber”.. Textila material och arbetsmetoder förknippas med intimitet och omsorg. I detta projekt möter textil mer monumentala kontexter. Ett antal olika platser har valts ut som utgångspunkter för konstnärliga gestaltningar, detta har resulterat i fysiska gestaltningar i staden eller arbeten av relationell och performativ karaktär. Titta på www.pointsofdeparture.se

Visst upplever vi att intresset för handens kunskap är inne just nu. Överallt stickas och broderas det! Senaste numret av tidskriften Hemslöjden är ägnat åt broderi "Dagens broderi vill förändra vår syn på världen. Och själva världen" Slöjdbiennalen 2010 i Linköping tar upp många frågor runt slöjd; "Slöjdkunnandet är både urgammalt , modernt och coolt", Hemslöjdsrörelsen kommer att under några år att fokusera på vävning som textil teknik!

Årsmötet

Eftermiddagen började med att Annika Ekdahl och Birgitta Nordström, som var våra värdar på HDK, presenterade SHELTER tillsammans med fem studenter. SHELTER är ett gemensamt konstprojekt med konstnärer från Litauen, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Det ingick i den internationella konstbiennalen TEXTILE 09, hösten 2009.

Efter årsmöteshandlingarna presenterade var och en sig med något litet textilt som man tagit med och hängt upp runt oss. Detta är alltid lika spännande och inspirerande att få ta del av. På väldigt kort tid/person hinner man få inblick i andras hela konstnärsskap.Vi fick också en rundvandring med Annika och Birgitta på avdelningen för textil konst. Sedan minglade vi och njöt vi av mat, vin och prat på HDK:s café. Tack Birgitta och Annika för att vi fick en fin dag på HDK!

Nordiskt samarbete med Marks kommun i Rydal

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt i Rydal, Marks kommun. I den stora och nu tomma spinnerifastigheten har man etablerat Rydal Design Center som ett led i att fylla huset med verksamhet. Man vänder sig till formgivare, konstnärer och företag med hållbarhet i fokus. I fastigheten ligger också Rydalsmuseum som har en tradition att visa textilkonst. Under två veckor i oktober genomförs ett pilotprojekt, ett Do it yourself residency, där Hrafnhildur Sigurdardottir och Asdis Birgisdottir kommer att bo och arbeta på orten. Båda är representanter i NTA för Island. Residency perioden avslutas med en workshop på temat – Broderi som arkitektur. Dit kommer även de danska representanterna Gina Hedegaard-Nielsen och den nya, Vibeke Lindhart.

Ekonomiska medel

Numera har vi en stark syrelsemedverkan i Skåne som gjort att vi har sökt medel från Skåneregionen under namnet Skapa forum för samtal - textil konst i Norden. Syftet med projektet är att förbereda mötesplatser för samtal om textil konst i Norden och skapa förutsättningar för nätverksbyggande och samarbeten. För att vidga nätverket är det viktigt att på plats hos oss olika nordiska konstnärer få möjlighet att föra samtal om textil konst och ta del av varandras arbeten. I projektet kommer det tas fram en beskrivning och ett program för det större projektet Textil konst i Norden - forum för samtal. Just nu jobbar vi med fler ansökningar för finansiering. Vi söker även från Västra Götalands regionen för samma sak + en workshop ”Textil i landskapet” på KKV-b när KKV-b firar 30-årsjubileum sommaren 2011.

Hemsidan

Har ni alla besökt vår hemsida? - Den är klar att användas!
Har du anmält dig på hemsidan för att få din inloggningskod? Gör det!
Använder du inloggningsidan "Dining room" för att nätverka? Gör det!
Har du lagt in bilder på din konst i "Bildgalleriet"? Gör det!.
Maila till webbsidan via www.nordictextileart.net och klicka på bildgalleriet - följ instruktionerna och skicka sedan in genom ett nytt klick. Skicka allt om era utställningar till web@nordictextileart.net Barbro Roos sitter i andra ändan och ser till att materialet läggs in på Startsidan. Sänd Era bilder med FÄRDIG REDIGERAD text - exakt så som det skall publiceras. (kolla på hemsidan hur ditt materilal kan passa in).
Skicka gärna också tips/material/artikel om någon intressant utställning du sett!
Glöm inte bort att du har möjlighet att skriva en engelsk version av inskickat material!
Glöm inte heller bort att det finns ett "Utställningsrum" på Startsidan som du kan presentera dig på under en kortare period!
Nätverka och lägg själv in dina tips också om kommande utställningar och annat som kan vara av intresse, bra adresser för material inköp eller intressanta utbildningar på NTAs inloggningsidor i "Diningroom" - Enkelt om du redan har inloggningskoden - om inte så måste du anmäl dig via www.nordictextileart.net först därefter får du din kod skickad till dig via din epostadress. Naturligtvis under förutsättning att din medlemsavgift är betald!
Det är inskickat material som är nyckeln till hur framgångsrik hemsidan blir!
Vi, alla medlemmar kan aktivt arbeta för att hålla den intressant och levande!

VATTEN OCH ÖKEN

Ett konstprojekt om broderi, kvinnor och överlevnad
Utställning och sammanfattning av projektet som pågått sedan 2005
16 okt. - 7 nov. Göteborgs Konstförenings Galleri
Föreläsning för allmänheten

FRÅN BRODERI MED COCACOLA-KAPSYLER I MAROCKO TILL REGNVATTENSKÖRD I RAJASTHANS ÖKEN

Torsd. 21 okt. kl.19 Gröna Huset, Konstepidemin
Ni NTAmedlemmar inbjuds härmed till samtal i utställningen
Tisdag 19 okt kl 19 Konstföreningens Galleri, Södra Vägen 2, Göteborg
Reflexioner kring konst, särskilt textil och socialt/politiskt engagemang i relation till
samtidskonstens begreppsvärld.
Inbjudna är Tora Windahl, konstnär. Läs hennes texter i nättidningen www.omkonst.se
Hälsar Elsa Agelii

Medlemsavgift

Du som inte betalt än, 200 kr – gör det!
Hälsningar Styrelsen i NTA / Britta Kleberg
www.britta.kleberg@bredband.net

Ladda hem som PDF 

Comments are closed.